Strona główna » Onkologia » Rak jelita grubego
Najczęstsze Interna Ginekologia Chirurgia Pediatria Ortopedia Rehabilitacja Urologia Badania diagnostyczne Laryngologia Okulistyka Neurologia Psychiatria Onkologia
Zdrowie i uroda
Medycyna alternatywna
Arytmie, czyli zaburzenia rytmu serca

REKLAMA
 

ChemioterapiaRadioterapiaRak płucaRak jelita grubegoNowotwory kobieceNowotwory dzieci DiagnostykaZwalczanie bóluInne

Zespół Lyncha (HMRDS)

Zespół Lyncha - dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością, (ang. hereditary non-polyposis colorectal cancer, HNPCC, zespół dziedzicznego niedoboru naprawy niesparowanych zasad, hereditary mismatch repair deficiency syndrome, HMRDS) – zespół dziedzicznej predyspozycji do nowotworów.

 

Spis treści1 Historia
2 Epidemiologia
3 Etiopatogeneza
4 Podział
5 Rozpoznanie
5.1 Kryteria amsterdamskie II
5.2 Badanie niestabilności mikrosatelitarnej
5.3 Wytyczne Bethesda
6 Leczenie

Historia

Początki historii wiedzy o chorobie znanej obecnie jako HNPCC datują się na koniec XIX wieku, kiedy krawcowa patologa z University of Michigan School of Medicine Alfreda Warthina wyznała mu że umrze z powodu raka jelita grubego, żołądka albo narządów kobiecych, ponieważ w jej rodzinie te choroby były nadzwyczaj częste. Warthin uważnie wysłuchał wywiadu rodzinnego kobiety i w 1913 roku opisał tę rodzinę wraz z kilkoma innymi, w których predyspozycja do nowotworów była szczególnie duża. Krawcowa Warthina faktycznie zmarła w młodym wieku z powodu przerzutującego raka endometrium. Warthin badał jej rodzinę (znaną odtąd w piśmiennictwie jako "rodzina G.") i w 1925 roku uaktualnił swoje obserwacje w kolejnej pracy.

Lynch i wsp. w 1966 roku opisali historię naturalną dwóch dużych rodzin (N. i M.) ze Środkowego Zachodu USA. Klinicznie rodziny te przypominały opisaną przez Warthina rodzinę G. Dr A. James Frencz, następca Warthina na stanowisku przewodniczącego wydziału patologii University of Michigan, dowiedział się o pracy Lyncha i przypomniał zapomniane prace Warthina. Lynch odwiedził wówczas Francję by zbadać cały dorobek naukowy Warthina: próbki preparatów patologicznych, dokumentację pacjentów i prace, dokumentowane przez Warthina przez ponad 30 lat. Rodzinę G. ponownie zbadano i opublikowano wyniki. Nazwa zespół Lyncha funkcjonuje od lat 80.; wcześniej schorzenie było nazywane "zespołem raka rodzinnego" (cancer family syndrome, CFR). W 2000 roku u rodziny G. stwierdzono dziedziczoną przez pokolenia mutację w genie MSH2.

Epidemiologia

HNPCC stanowi około 5% wszystkich raków jelita grubego. Średni wiek wystąpienie nowotworu złośliwego jelita grubego wynosi 44 lata.

Etiopatogeneza

Zespół HNPCC spowodowany jest mutacją jednego z sześciu genów odpowiedzialnych za naprawę DNA:

 • hMSH2 (human mutS homolog 2) w locus 2p16
 • hMLH1 (human mutL homolog 1) w locus 3p21
 • hPMS1 (human postmeiotic segregation 1) w locus 2q31
 • hPMS2 (human postmeiotic segregation 2) w locus 7q11,
 • hMSH6 w locus 2p16
 • hMSH3 w locus 5q11.2-q13.2.

Najczęściej stwierdza się mutacje genów hMSH2 i hMLH1. Dziedziczenie zespołu jest autosomalne dominujące. W przeważającej części (około 70% przypadków) rak występuje w prawej połowie okrężnicyCechuje go niski stopień zróżnicowania, częste występowanie nacieków limfocytarnych w badaniu histopatologicznym, szybki wzrost miejscowy i niewielka tendencja do tworzenia przerzutów odległych. Pomimo niewrażliwości na chemioterapię lepiej rokuje. W zespole Lyncha jest większa proporcja guzów produkujących śluz. Występują też częściej niż w populacji ogólnej symetryczne gruczolaki.

Podział
 • Zespół Lyncha I - rak dotyczy tylko jelita grubego.
 • Zespół Lyncha II - z rakiem jelita grubego współistnieją nowotwory złośliwe trzonu macicy, jajnika, żołądka, skóry lub nerek.
 • Współistnienie zespołu Lyncha z guzami gruczołów łojowych określa się jako zespół Muir-Torre, a z guzami ośrodkowego układu nerwowego jako zespół Turcota.

  Rozpoznanie

  Kryteria amsterdamskie II
 • Trzech lub więcej krewnych z histologicznie potwierdzonym rakiem jelita grubego, w tym jeden krewny pierwszego stopnia w stosunku do pozostałych.
 • Rak jelita grubego występujący co najmniej w dwóch pokoleniach.
 • Jeden lub więcej przypadków raka jelita grubego w rodzinie, rozpoznanych przed 50. rokiem życia.
 • Aby rozpoznać zespół Lyncha muszą być spełnione wszystkie trzy kryteria. Należy wykluczyć wcześniej zespół polipowatości rodzinnej, a zachorowania na raka jelita grubego musi być potwierdzone badaniem histopatologicznym.

  Badanie niestabilności mikrosatelitarnej

  Ze względu na zawodność kryteriów amsterdamskich stosuje się przesiewowe badanie pod kątem występowania niestabilności mikrosatelitarnego DNA w tkance guza wg wytycznych Bethesda. Alternatywnie, badanie ekspresji MLH1, MSH2 i MSH6 metodami immunohistochemicznymi.

  Wytyczne Bethesda
 • Rodziny spełniające kryteria amsterdamskie I;
 • Chorzy, u których rozpoznano 2 zachorowania ze spektrum zespołu Lyncha, z uwzględnieniem synchronicznych i metachronicznych zachorowań na raka jelita grubego i na inne nowotwory o lokalizacji pozajelitowej;
 • Chorzy na raka jelita grubego z jednym krewnym pierwszego stopnia, który zachorował na ten sam nowotwór lub inny ze spektrum HNPCC przed 45. rokiem życia lub u którego rozpoznano gruczolaka w jelicie grubym przed 45. rokiem życia;
 • Chorzy, u których raka jelita grubego lub raka trzonu macicy rozpoznano przed 45. rokiem życia;
 • Chorzy z rakiem części wstępującej jelita grubego lub odbytnicy rozpoznanym przed 45. rokiem życia, w badaniu histologicznym nowotwór niezróżnicowany lub typu carcinoma solidum albo carcinoma cribriforme;
 • Chorzy na raka jelita grubego poniżej 45. roku życia, w badaniu histologicznym komórki sygnetowate;
 • Chorzy, u których gruczolaki jelita grubego stwierdzono przed 40. rokiem życia.
 • Leczenie

  Osoby spokrewnione z chorymi wymagają badań genetycznych i kolonoskopowych co 2-3 lata, zaczynając w 25. roku życia lub w wieku przynajmniej o 5 lat młodszym niż najwcześniejszy przypadek raka jelita grubego w rodzinie. U kobiet dodatkowo obowiązuje ocena ginekologiczna z ultrasonografią narządu rodnego i ewentualną biopsją błony śluzowej macicy.

   

  Weryfikacja merytoryczna : Lek. med. Jan Paradowski
  zródla: wikipedia, licencja: GNU FDL, autorzy, mjj
  data modyfikacji: 27.04.2008


  « powrót

  Tagi:
  Cukrzyca II typu
  1Czerniak złośliwy
  2Wirus zapalenia wątroby typu C, HCV
  3Rak żołądka (łac. carcinoma ventriculi)
  4Niedokrwistość, anemia (łac. anaemia)
  5Cytologia, USG i mammografia w życiu kobiety
  6Stomia – inaczej sztuczna przetoka
  7Rak jelita grubego (ca recti)
  8Bronchoskopia - opis badania
  9Przeciwciała monoklonalne (ang. Monoclonal AntiBodies)
  10Rak płuca
  Porady medyczne

  REKLAMA


    
    
    

  2009 Doctormed.pl Wszystkie Prawa Zastrzeżone
  Wszystkie materiały zamieszczone na stronach Portalu Medycznego Doctormed.pl nie mogą stanowić podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp.